0 komentarzy

Życie suplementowane (cd)

Pisaliśmy o dyskusjach dotyczących suplementów diety toczonych w środowisku medycznym w USA (patrz: „Amerykańscy lekarze polecają suplementy i sami je biorą”). Badania z 2007 r. ujawniły, że 72% lekarzy oraz 89% pielęgniarek osobiście stosuje suplementy diety, a ok. 89% rekomenduje je swoim pacjentom.
Nowe wyniki z badania zatytułowanego „Życie…suplementowane” („Life…supplemented” Healthcare Professionals Impact Study) przeprowadzonego w 2008 r. pozwoliły zróżnicować lekarzy specjalistów i lepiej poznać ich opinie o suplementach diety.

Czytaj więcej
0 komentarzy

Amerykańscy lekarze polecają suplementy i sami je biorą


Suplementy diety atakowane są z dwóch stron: lobby przemysłu spożywczego twierdzi, że nie są potrzebne, bo wystarczy dobrze się odżywiać, natomiast lobby farmaceutyczne, że suplementy nie mogą działać, bo nie mają substancji leczniczej. Właściwe rozumienie roli suplementów diety nie jest tylko polskim problemem, o czym świadczy artykuł Petera Sofroniou, w piśmie „Functional Ingredients” (styczeń 2008) pt. „Lekarze polecają suplementy i co dalej?”

Czytaj więcej
0 komentarzy

Suplement Diety

Definicja suplementu diety – określa go jako produkt, który jest złożony z substancji odżywczych i traktowany jako uzupełnienie normalnej żywności. Jest to skoncentrowane źródło witamin, minerałów lub innych substancji, produkt ten jest wytworzony i wprowadzony do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie (w tabletkach, kapsułkach, proszku czy płynie).
Taka forma i miejsce zakupu, którym bardzo często jest apteka, mogą sugerować związek z lekiem. Tymczasem, w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, suplementy diety nie były i nie są traktowane jak leki! W Polsce dopuszczeniem do obrotu suplementów diety zajmuje się Główny Inspektor Sanitarny i podległe mu urzędy (a nie Główny Inspektor Farmaceutyczny i Urząd Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych).

Czytaj więcej